u heeft nog

3
3
0
8

dagen

onze
oplossingen

Om voor uw organisatie  de PRIVACY RISICO’S & GDPR/AVG in kaart en onder controle te krijgen en vast te leggen in een digitaal dossier, hebben wij een managementsysteem ontwikkeld voor de volgende stake-holders in uw organisatie:

Management

Verschaft governance en compliance inzicht, op elk gewenst moment van de dag, voor de van u toepassing zijnde relevante normen, wet- en regelgeving, zonder afhankelijk te zijn van uw tactische of operationele organisatie om deze informatie te vergaren.

specialist

Plan-Do-Check-Act workflow voor het plannen en uitvoeren van Privacy Impact Assessments (PIA) die leiden tot het nemen van vereiste of gewenste maatregelimplementaties. Vervolgens auditing, controletaken en verbetertaken, die leiden tot borging en inzicht in de gestelde of te stellen doelstellingen, inclusief relevante rapportages.

MEDEWERKERS

Elke medewerker heeft snel inzicht in welke taken men moet uitvoeren, geïnitieerd vanuit e-mailnotificatie en voor de bronnen (Assets) waar men verantwoordelijk voor is, zoals processen, middelen, maatregelen en documenten. Bij taken kan men notificaties instellen en aan documenten kan men naast notificaties ook vervaldata koppelen.
alles over onze AVG/GDPR software
Om voor uw organisatie informatiebeveiliging als proces aantoonbaar te borgen en vast te leggen in een digitaal dossier, hebben wij een Information Security Management System (ISMS) ontwikkeld voor de volgende stake-holders in uw organisatie:

Management

Verschaft governance en compliance inzicht, op elk gewenst moment van de dag, voor de van u toepassing zijnde relevante informatie beveiligingsnormen zoals de ISO 27001, NEN7510, BIG of bijvoorbeeld de BIR, zonder afhankelijk te zijn van uw tactische of operationele organisatie om deze informatie te vergaren.

specialist

Plan-Do-Check-Act workflow voor het plannen en uitvoeren van Business Impact Analyses (BIA's) en/of Dreiging Analyses (DA's) die leiden tot het nemen van vereiste of gewenste maatregel implementaties. Vervolgens auditing, controle taken en verbeter taken, die leiden tot borging en inzicht in de gestelde of te stellen doelstellingen, inclusief relevante rapportages.

MEDEWERKERS

Elke medewerker heeft snel inzicht in welke taken men moet uitvoeren, geïnitieerd vanuit e-mail notificatie en voor welke bronnen (Assets) waar men verantwoordelijk voor is, zoals processen, middelen, maatregelen en documenten. Bij taken kan men notificaties instellen en aan documenten kan men naast notificaties ook vervaldata koppelen.
alles over onze ISMS software
get in control

Hoe werkt het

De werking van de managementsystemen van GRCcontrol

Cursussen

Trainingen van onze eigen GRC experts

Information Security
Management System

PRAKTIJK

VOORKENNIS:
GRC & MANAGEMENT
SYSTEMEN ALGEMEEN

inschrijven

GRC & Management Systemen Algemeen

BASIS

VOORKENNIS:
NIET VAN TOEPASSING

inschrijven

Privacy
Management System

PRAKTIJK

VOORKENNIS:
GRC & MANAGEMENT
SYSTEMEN ALGEMEEN

inschrijven
De volgende organisaties maken reeds gebruik van GRCcontrol